Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2015-09-08 to 1 day

Ra trường ngành kế toán loại khá đi xuất khẩu lao động nhật bản cần có những gì

Sang nhật bản làm việc theo hình thức xuất khẩu lao động đang là xu hướng hiện nay của nhiều người lao động và sinh viên mới ra trường. Sau đây là vấn đề của một bạn có bằng cử nhân về Kế toán muốn đi sang nhật bản làm việc có nhờ Châu Hưn…

Vẫn còn ít người đi xuất khẩu lao động dù đã được hỗ trợ nhiều về chi phí

Theo thông tin mà Châu Hưng chúng tôi tìm hiểu được thì có đề án hỗ trợ chi phí cho lao động phổ thông tại Việt Nam đi xuất khẩu lao động, và đã được triển khai từ năm 2009 nhưng đến 2015 mà đề án vẫn chưa đạt được hiệu quả rõ rệt. Mục tiê…