Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2016-02-17 to 1 day

Thanh phan cau tao binh chua chay MFZ4

Bình chữa cháy MFZ4 là bình chữa cháy dạng bột loại xách tay, có khí đẩy được nạp chung với bột chữa cháy bên trong bình. Sản phẩm hiện đang được phân phối trực tiếp tại công ty Thiên Bằng, bạn có thể xem thông tin chi tiết tại website: th…