Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2016-03-01 to 1 day

Chia se uu diem cung ca 2 loai binh chua chay MFZ4 va binh chua chay MFZL4

Hai loại bình chữa cháy MFZ4 và MFZL4 đều là bình chữa cháy dạng bột loại 4kg, chúng chỉ khác nhau ở thành phần cấu tạo bên trong bột chữa cháy đó là bình chữa cháy MFZ4 thì chỉ chữa được đám cháy B,C còn bình chữa cháy ABC 4kg(MFZL4) thì …