Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2016-04-20 to 1 day

Những thông tin thực tế về bình chữa cháy khí CO2 - MT5

Bình chữa cháy dạng khí CO2 nói chung và bình chữa cháy CO2 5kg nói riêng là sản phẩm chữa cháy được nhiều người sử dụng. Với đặc tính chữa được nhiều đám cháy(từ đám cháy loại A, B, C và đám cháy loại E), chữa cháy nhanh mà hiệu quả, khôn…