Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2016-04-21 to 1 day

Đánh giá về bình chữa cháy CO2 5kg

Một trong những sản phẩm bình chữa cháy bán chạy nhất tại Thiên Bằng hiện nay đó là bình chữa cháy CO2 5kg. Sản phẩm này có ưu điểm là chữa cháy nhanh vì chất chữa cháy trong bình vừa có đặc tính làm ngạt và thu nhiệt. Bên cạnh đó, bình CO…