Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2016-05-11 to 1 day

day an toan bao ho lao dong cho xay dung

Các công việc trên cao đặc biệt tại những nơi làm việc hiểm trở, khi mà các trang thiết bị cần phải chính xác và đúng nhất. Như những cột điện cao và khí di chuyên, chúng ta buộc phải cần đến mà không thể là dây đai hay dây treo được. Nhữn…