Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2016-05-26 to 1 day

Khái quát về bình bột chữa cháy ABC MFZL4 4kg tại bảo hộ Thiên Bằng

Bình chữa cháy ABC 4kg là bình chữa cháy dạng bột có khối lượng chất chữa cháy trong bình khoảng 4kg, bột ký hiệu ABC nên chữa được các đám cháy chất rắn(A), chất lỏng(B), chất khí(C). Đây là một trong những sản phẩm được nhiều người sử dụ…