Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2016-05-30 to 1 day

Bộ dây an toàn A3 chính hãng Hòa Bình cho công trường XD chất lượng.

Dây an toàn lao động sử dụng cho các ngành như điện lực, xây dựng, công trình giao thông khi họ làm việc trên những môi trường trên cao đầy rủi ro, nguy hiểm. Một trong những mẫu sản phẩm đặc trung nhất của nhóm dây đai an toàn toàn thân đ…