Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2016-06-08 to 1 day

Khái quát về bình MFZL4 ABC 4kg chữa cháy

Một trong những bình chữa cháy bán chạy nhất trên thị trường hiện nay phải kể đến bình chữa cháy ABC 4kg. Kích thước vừa phải, chữa được nhiều đám cháy từ đám cháy loại A, B, C đặc biệt là sử dụng hiệu q…