Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2016-06-11 to 1 day

Nhà cung cấp giày mũi sắt lót thép hàng đầu cho CN nặng

Sử dụng giày bảo hộ trong lao động sản xuất đã trở thành bắt buộc, là quy định chung của một số doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhằm đảm bảo tính an toàn cho người công nhân cũng như lợi ích doanh nghiệp. Bảo hộ lao động luôn là tâm điểm…