Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2020-06-12 to 1 day

Bình chữa cháy co2 dùng để chữa đám cháy nào?

Trong công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay thường sử dụng hai loại bình chữa cháy cơ bản có dạng bột và dạng khí. Và đối với mỗi loại bình khí hay bột thì lại mang đặc tính khác nhau phù hợp chữa cháy ở những môi trường khác nhau vì vậy …