Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2022-06-10 to 1 day

Mũ bảo hộ và cách sử dụng bảo quản đúng cách

Mũ bảo hộ là một trong năm thiết bị bảo hộ lao động quan trọng cho cán bộ công nhân xây dựng, mũ bảo hộ được sản xuất từ chất liệu nhựa PE, HDPE, ABE, ABS, mũ bảo hộ hay còn gọi nón bảo hộ, mũ an toàn, mũ nhựa an toàn, mũ nón nhựa, mũ bảo …