Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

bang bao cap dien ngam

Băng báo cáp điện ngầm cao thế 24kV.

Với tộc độ phát triển nền công nghiệp hiện đại của đất nước, điện và xây dựng là hai ngành sản xuất đi đầu. Không chỉ theo xu hướng, xu thế của thời đại mà nó là bắt buộc. Công tác an toàn trong sử dụng cũng phải đảm bảo tiến độ tối ưu. Kh…