Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

moc bao cap

Chuyên cung cấp các loại băng báo cáp, mốc báo cáp các loại

Hiện nay, khi các công trình xây dựng không thể tránh khỏi ảnh hưởng của các tuyến cáp phía dưới, đặc biệt là cáp điện lực. Mốc báo cáp, tưởng chừng là đơn giản nhưng hiệu quả của nó mang lai rất lớn. Công ty bảo hộ lao động Thiên Bằng, ch…