Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Chọn đúng bình chữa cháy cho đám cháy

Theo TCVN4878-199, phù hợp với ISO 3941:1997, chúng ta phân thành 4 loại cháy chính.

  • Đám cháy loại A: là đám cháy do cháy các chất rắn như các chất hữu cơ, vải, gỗ, giấy, nhựa,…

  • Đám cháy loại B: đám cháy liên quan đến chất lỏng dễ cháy như xăng, dầu mỏ và sơn. Đám cháy loại B còn bao gồm các chất khí dễ cháy như propane va butane. Đám cháy loại B không bao gồm các đám cháy liên quan đến dầu mỡ dùng trong nấu nướng.

  • Đám cháy loại C: Đám cháy liên quan đến các loại khí như gas,…

  • Đám cháy loại D: Đám cháy gây ra bởi kim loại như trong quá trình khoan, cắt, hàn có phát ra những mảnh vụn chứa nguồn nhiệt gây cháy. (Vụ cháy toàn nhà ITC làm chết rất nhiều người nguyên nhân là khi hàn các mảnh hàn chứa nhiệt rơi xuống đụng vật liệu dễ cháy như xốp, giấy và gây cháy là 1 bài học xương máu cho công tác phòng cháy chữa cháy trong các tòa nhà cao tầng)

Căn cứ vào việc phân loại những đám cháy trên mà chúng ta sẽ xử lý bằng những loại bình chữa cháy hay bình cứu hoả tương ứng. Ở đây, việc hiểu và sử dụng đúng loại bình chữa cháy rất quan trọng trong việc dập tắt đám cháy, khi hiểu sai tính chất của đám cháy và dùng sai bình chữa cháy có thể sẽ gây ra hậu quả khôn lường, nó có thể khiến cho đám cháy trở nên bùng phát và mất khống chế, gây hậu quả nghiêm trọng.