Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 3 Đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả.

Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, lãnh đạo Công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống truyền tải điện khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên. Công ty đang quản lý vận hành lưới điện truyền tải trên địa bàn 9 tỉnh Nam miền Trung và Tây Nguyên với khối lượng 4.123km đường dây 500kV, 220kV và 11 trạm biến áp 500kV, 220kV với dung lượng 6.133MVA.Ngoài ra còn thêm các tuyến đường cáp ngầm bên dưới với các chú ý báo hiệu của băng báo hiệu cáp. Ngày 10-3, tại TP Nha Trang, Đảng bộ PTC3 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ (2015-2020) nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ (2010-2015, đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 với mục tiêu...

Vượt khó, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết các Đảng bộ cấp trên, trực tiếp là Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lần thứ I, Đảng bộ PTC3 đã triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2010 – 2015) trong điều kiện thuận lợi, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Đảng uỷ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT); sự phối hợp, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền các tỉnh Nam miền Trung và Tây Nguyên. Cấp uỷ, lãnh đạo Công ty luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, thường xuyên sâu sát thực tế, năng động quyết đoán trong lãnh đạo, điều hành, từng bước thích ứng với cơ chế thị trường và mô hình tổ chức, quản lý mới.

Trên cơ sở đánh giá sát với tình hình, nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, Đảng bộ đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, góp phần vào sự nghiệp chung của Ngành là đáp ứng về điện cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng của đất nước, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy Công ty đã ban hành Chương trình công tác toàn khóa sát với tình hình, nhiệm vụ thực tế từng thời điểm, đồng thời đã ban hành 07 Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo đối với từng lĩnh vực cụ thể như: Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng công tác cán bộ; nâng cao chất lượng công tác an toàn, bảo hộ lao động; đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh; đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn thi công các công trình nâng dung lượng tụ bù dọc đường dây 500kV Pleiku - Phú Lâm và lắp kháng bù ngang trên lưới 500kV; Nghị quyết về nâng cao năng lực Đội thí nghiệm điện. Đảng ủy đã tổ chức quán triệt nghiêm túc và ban hành chương trình hành động thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy EVN NPT về Nâng cao chất lượng quản lý vận hành hệ thống điện truyền tải; Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu; Nghị quyết về giảm thiểu sự cố; tăng cường quản lý tổn thất điện năng. Định kỳ Ban Chấp hành đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện đối với từng lĩnh vực, nổi bật là đã tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả các mặt hoạt động, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo.

Thông qua các nghị quyết, chương trình hành động, Đảng ủy đã lãnh đạo Công ty và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và các Đoàn thể vững mạnh, phát triển toàn diện.

Với các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách tích cực, khoa học, hợp lý, PTC3 đã vượt qua khó khăn, quản lý vận hành an toàn lưới điện truyền tải,  góp phần đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong khu vực và cả nước. Khối lượng quản lý vận hành lưới điện truyền tải được phát triển nhanh. Tính đến nay, PTC3 đã quản lý 739,8 km đường dây 500kV mạch đơn, tăng 22,05% so với đầu nhiệm kỳ; hơn 440 km đường dây mạch kép 500kV, tăng 36,68%; hơn 1.251 km đường dây 220kV mạch đơn, tăng 37,44%; 704,3 km đường dây mạch kép 220kV, tăng 39,84% và 4 trạm biến áp 500kV, tăng 50%; 7 trạm biến áp 220kV, tăng 57,14% truyền tải được 21,26 tỷ kWh, với mức tăng bình quân 10,5% năm; tỷ lệ tổn thất giảm 0,29% năm (sản lượng điện thương phẩm năm 2010 là 2,4 tỷ kWh thì năm 2014 là 6,05 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất năm 2010 là 2,51% đến năm 2014 là 1,23%). Vượt qua những áp lực, thách thức do nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao, lưới truyền tải liên kết còn yếu. Lưới điện một số thời điểm phải vận hành trong tình trạng đầy và quá tải, thiết bị trên lưới lâu năm lạc hậu, độ tin cậy giảm, trong khi yêu cầu ổn định cung cấp điện của hệ thống cho khu vực truyền tải Trung - Nam rất cao. PTC3 đảm bảo quản lý vận hành lưới điện ổn định, chất lượng, suất sự cố trên lưới giảm dưới mức qui định, thời gian gián đoạn cung cấp điện được hạn chế thấp nhất, trong nhiều năm liên tục, không để xảy ra sự cố do chủ quan trên đường dây 500kV.

Chủ động khắc phục khó khăn tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa lớn, bảo dưỡng lưới điện với giá trị thực hiện từ năm 2010-2014 là gần 190 tỷ đồng, đảm bảo chất lượng, đúng quy định, không vượt dự toán được duyệt và được thanh quyết toán kịp thời, phát huy tốt hiệu quả. Đảng uỷ đã chỉ đạo chuyên môn phối hợp tốt, hoàn thành các thủ tục, huy động vốn, mua sắm vật tư, thiết bị khởi công 21 dự án; đóng điện đưa vào vận hành 19 dự án với giá trị thực hiện đạt gần 567 tỷ đồng, quyết toán kịp thời các công trình ngay sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, đúng thời hạn quy định của Bộ Tài chính và hoàn thành 100% kế hoạch quyết toán dự án hoàn thành do EVNNPT giao; đã được phê duyệt quyết toán 16 dự án với giá trị hơn 539 tỷ đồng.

Được sự quan tâm động viên, khuyến khích, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty đã tích cực tham gia nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vận dụng vào thực tế, nâng cao hiệu quả sản xuất. Từ năm 2010-2014 toàn PTC3 có 138 sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất được công nhận với giá trị làm lợi 24,2 tỉ đồng, hạn chế thấp nhất thời gian cắt điện. Nổi bật trong số đề tài đó là ”Vệ sinh cách điện đường dây 500kV đang mang điện bằng nước áp lực cao”, đoạt giải Nhì VIFOTEC năm 2011.

Không ngừng đổi mới

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Đảng bộ PTC3 quán triệt sâu sắc mục tiêu “Phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, năng động, sáng tạo, tiên phong, gương mẫu; Tăng cường đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Công ty phát triển bền vững, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc”, nhằm vận hành lưới điện truyền tải trong khu vực an toàn, liên tục, ổn định, mức tăng trưởng sản lượng truyền tải 10%/năm. Phấn đấu tổn thất điện năng đạt chỉ tiêu kế hoạch. Phấn đấu không để xảy ra sự cố chủ quan, giảm thiểu các sự cố khác; hoàn thành 100% khối lượng kế hoạch sửa chữa lớn đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế; thực hiện tốt chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí hàng năm. Đặc biệt, đảm bảo ổn định việc làm, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Kết hợp hài hòa giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với việc xây dựng văn hóa Doanh nghiệp; từng bước thực hiện chuyên nghiệp hóa ngành nghề, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương bảo đảm an toàn lưới điện, tích cực tham gia thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Công ty Truyền tải điện 3 trong thời kỳ mới. Tập trung lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch Tổng công ty giao với mức tăng trưởng sản lượng truyền tải 10%/năm, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, chất lượng, tin cậy và kinh tế; Thực hiện tốt 3 giảm: giảm suất sự cố, giảm chi phí và giảm tỉ lệ điện dùng cho truyền tải. Hoàn thành 100% khối lượng kế hoạch sửa chữa lớn hàng năm, bảo đảm chất lượng và hiệu quả kinh tế. Nâng cấp bổ sung hoàn thiện sơ đồ vận hành, thay thiết bị vận hành trên 20 năm nhằm tăng cường độ ổn định và tin cậy, linh hoạt trong vận hành.Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng các công tŕnh, các nhiệm vụ đột xuất EVN NPT giao, chủ động dự báo và đề xuất xây dựng các công trình trong khu vực, nâng cao năng lực sản xuất.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn giám sát, phối hợp chặt chẽ với các Ban A và các đơn vị xây lắp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa vào vận hành các dự án, đặc biệt là các dự án đồng bộ với nguồn điện trong khu vực, đảm bảo nâng cao khả năng truyền tải điện an toàn tin cậy cho các phụ tải; Thực hiện tốt công tác cải tạo và nâng cấp các công trình: Trang bị máy cắt cho kháng điện bù ngang trên lưới điện 500kV; cải tạo đường dây 220kV An Khê - Quy Nhơn mạch 2 kết hợp cải tạo mạch 1; chú trọng giám sát và chuẩn bị sản xuất đưa vào vận hành trạm biến áp 500kV Pleiku 2 ...

Trong những năm tới Đảng bộ Công ty tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền, cổ vũ động viên, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, giáo dục truyền thống yêu nước. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị và có trách nhiệm trực tiếp làm công tác tư tưởng; Cán bộ chủ chốt, cấp uỷ phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với quần chúng, công nhân viên chức, người lao động, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, chi bộ và sự đồng thuận trong đơn vị. Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là một tấm gương về phẩm chất đạo đức, lối sống. Cán bộ cấp trên phải gương mẫu trước cán bộ cấp dưới, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước quần chúng nhân dân.