Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Thông tư Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Ngày 27/12, Bộ Xây dựng; Bộ Công Thương; Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.
Ngầm hóa tuyến cáp ngầm điện lực.

Thông tư liên tịch này quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật phải tuân thủ các quy định của Thông tư liên tịch này và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Theo đó, dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải thể hiện thống nhất về ký hiệu, màu sắc cho từng loại đường dây, cáp, đường ống (thẻ nhận biết; băng, lưới, băng báo hiệu cáp; trụ, cọc, mốc định vị) phải được chế tạo và thể hiện đơn giản, dễ nhận biết, bền vững theo thời gian, chịu được điều kiện thời tiết, môi trường khắc nghiệt, dễ dàng bố trí, lắp đặt, thay thế, bảo trì, sửa chữa và bảo đảm an toàn trong sử dụng. Việc đánh dấu dấu hiệu nhận biết phải tuân thủ các quy định tại Thông tư liên tịch này và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của từng chuyên ngành được áp dụng, không được gây hư hỏng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Thông tư nêu rõ những dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp lắp đặt trên cột treo cáp (dây dẫn) được thể hiện bằng ký hiệu, màu sắc trên thẻ nhận biết có kích thước (dài x rộng) không nhỏ hơn 60x40 mm và không lớn hơn 130x80 mm. Thông tin về tính chuyên ngành của đường dây, cáp; về chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý đường dây, cáp thể hiện trên thẻ nhận biết. Thẻ nhận biết được gắn trên đường dây, cáp tại cột treo cáp (dây dẫn) phải tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của từng chuyên ngành.  Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp và đường ống lắp đặt trong cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật thể hiện bằng ký hiệu, màu sắc trên thẻ nhận biết có kích thước (dài x rộng) không nhỏ hơn 60x40 mm và không lớn hơn 130x80 mm. Thẻ nhận biết được gắn trên đường dây, cáp hoặc đường ống tại bể cáp, hố ga kỹ thuật.  Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp và đường ống chôn ngầm thể hiện bằng ký hiệu, màu sắc trên băng, lưới, tấm cảnh báo hoặc trụ, cọc, mốc định vị tùy theo yêu cầu cần cảnh báo của từng loại công trình. Thông tin thể hiện dấu hiện nhận biết bao gồm: Băng, lưới hoặc tấm cảnh báo thể hiện thông tin về tính chuyên ngành của đường dây, cáp và đường ống; Trụ, cọc, mốc định vị thể hiện thông tin về tính chuyên ngành và hướng, điểm giao các đường dây, cáp và đường ống…. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp và đường ống lắp đặt vào cầu, hầm giao thông được thể hiện bằng ký hiệu, màu sắc trên thẻ nhận biết theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch này. Thẻ nhận biết được gắn trên đường dây, cáp và đường ống tại vị trí thuận lợi cho việc nhận biết, lắp đặt, bảo trì và tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của từng chuyên ngành. Thông tin về tính chuyên ngành của đường dây, cáp và đường ống được thể hiện thông qua màu nền của thẻ nhận biết: Màu đỏ để nhận biết đường dây, cáp điện lực và chiếu sáng công cộng; Màu vàng để nhận biết đường dây, cáp viễn thông; Màu xanh lam để nhận biết đường ống cấp nước; Màu trắng để nhận biết đường ống thoát nước; Màu nâu để nhận biết đường ống cung cấp năng lượng. Thông tin về tính chuyên ngành của đường dây, cáp và đường ống được thể hiện bằng chữ, số được viết đủ hoặc viết tắt bằng chữ in hoa: Đường ống cấp nước thể hiện bằng chữ: “Cấp nước” hoặc CN; Đường ống thoát nước thể hiện bằng chữ: “Thoát nước” hoặc TN; Đường dây, cáp điện lực thể hiện bằng chữ: “Điện lực” hoặc ĐL; Đường dây, cáp chiếu sáng thể hiện bằng chữ: “Chiếu sáng” hoặc CS; Đường dây, cáp viễn thông hoặc thông tin thể hiện bằng chữ: “Viễn thông” hoặc VT; Đường ống cấp năng lượng (xăng, dầu, ga…) thể hiện bằng chữ: “Năng lượng (Xăng, Dầu, Ga …)” hoặc NL. Thông tư cũng quy định rõ ai là người có trách nhiệm đánh dấu các dấu hiệu nhận biết, đơn vị nào có trách nhiệm quản lý các quy định về dấu hiệu nhận biết đó trong quá trình xây dựng, sửa chữa, thay thế các hệ thống kỹ thuật này. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2014 Kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực, việc lắp đặt mới đường dây, cáp và đường ống lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải tuân thủ các quy định tại Thông tư liên tịch này. Các trang thiết bị yêu cầu đi kèm với công tác bảo hộ điện lực: Quần áo, mũ bảo hộ lao động, dây an toàn.