Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Tăng cường công tác an toàn lao động trên công trình xây dựng giáp với khu dân cư, đường giao thông

Theo đó, thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ TNLĐ, sự cố mất an toàn lao động tại nhiều dự án, công trình xây dựng, công trình giao thông, công trình thủy điện, nhất là những công trình đang thi công gần với khu dân cư, đường giao thông. Những vụ tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng đã gây thiệt hại về người, tài sản, vật chất, gây tâm lý lo sợ cho người lao động và người dân đang sinh sống gần các công trình hoặc hằng ngày tham gia giao thông ngay bên dưới, bên cạnh công trình. 60144-moi-nguy-hiem-xay-dung-4 Một tòa nhà xây dựng ngổn ngang rất nguy hiểm mà chưa có băng cảnh báo hay báo hiệu nào cho người dân. Để kịp thời chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông, bảo đảm quyền được làm việc an toàn của người lao động, quyền được sinh hoạt an toàn của người dân, ngày 10.6.2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ra Chỉ thị số 01/CT-LĐTBXH về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông. Ngày 8.7.2015, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Văn bản số 1047/TLĐ về việc “tăng cường công tác AT-VSLĐ trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ TNLĐ và trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông”. Thực hiện Văn bản trên, CĐ Xây dựng Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc thực hiện tốt các nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, nhất là các công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông; tham mưu, đề xuất và tham gia phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các dự án có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

ttxvn_1011_an_toan_lao_dong

Với những công trình này, người lao động khi làm việc cần phải được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ như dây an toàn, mũ bảo hộ lao động và một số trang thiết bị khác.

Bên cạnh đó, CĐ Xây dựng Việt Nam đề nghị các CĐ trực thuộc chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động tại các dự án, công trình có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, đặc biệt là các dự án công trình tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông; tham mưu, đề xuất các biện pháp quản lý chặt chẽ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đặc biệt là thiết bị nâng hạ tại công trình tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông; đề xuất quy định khung giờ hoạt động và phân luồng giao thông hợp lý tại công trình tiếp giáp các khu dân cư, đường giao thông; chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia với chuyên môn đồng cấp thường xuyên tổ chức huấn luyện thực hiện quy trình, biện pháp an toàn cho người lao động; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên.