Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

An toàn lao động trong các ngành có nguy cơ xảy ra tai nạn cao tại Việt Nam”

Lao động trong các môi trường khác nghiệt là một quyết định rất khó khăn của người lao động, nhưng nhiều trường hợp không lấy đó làm cái lí do để bảo vệ mình an toàn hơn khi làm việc mà nhiều khi do chủ quan, lơ là...các công nhân này vẫn coi thường lơ là công tác bảo vệ cho mình.

Ngày 12-6, Bộ Lao động, Thương binh – Xã hội và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã ký Văn bản thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án “An toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam”, do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Đối tượng thụ hưởng của dự án sẽ là những người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, người lao động, người sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực kinh tế phi chính thức và nông thôn tại 5 tỉnh (Bắc Kạn, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Đồng Nai).

vung-mo

Những người thọ mỏ với các trang thiết bị quần áo với mũ bảo hộ vẫn còn sơ sài khi làm việc trong môi trường khắc nghiệt.

Dự án sẽ triển khai từ 2012-2014, tập trung vào hai mục tiêu cụ thể: nâng cao việc thực thi các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động trong những ngành có nguy cơ cao trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động lần thứ hai; hạn chế, phòng ngừa những mối nguy cơ và độc hại do amiăng và các hóa chất khác gây ra đối với sức khoẻ của người lao động trên cơ sở phối hợp vớí Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới. Dự án sẽ hỗ trợ thành lập hệ thống các Ban An toàn vệ sinh lao động ba bên và nâng cao năng lực của người lao động, người sử dụng lao động và tổ chức đại diện của họ trong việc phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; bảo vệ người lao động trong nhóm dễ bị tổn thương thông qua các công cụ tập huấn có sự tham gia của ILO và cải thiện hệ thống báo cáo tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp trên cơ sở phối hợp với Hệ thống bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp quốc gia. Nguồn tin:Bộ LĐTBXH