Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Zamil Việt Nam thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Triết lý kinh doanh của Công ty thép Zamil là các nhân viên phải được đào tạo đầy đủ nhằm đảm bảo sự an toàn lao động mọi lúc. Công ty có đội ngũ cán bộ giám sát an toàn ở bên trong công ty luôn đảm bảo các quy định về an toàn; tất cả các nhân viên đều phải sử dụng các phương thức và trang thiết bị phù hợp để triển khai công việc một cách an toàn.

Tập huấn công tác an toàn lao động được công ty quan tâm hàng đầu.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, Chủ tịch công đoàn Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Công ty đã đưa ra quy định vụ thể về an toàn vệ sinh lao động. Trong đó vấn đề môi trường có liên quan sức khỏe của công nhân cũng như tác động đến quy trình sản xuất. được chú trọng.

Hăng năm Công ty rà soát, thực hiện mọi biện pháp an ninh và an toàn hợp lý đồng thời trang bị đầy đủ các dụng cụ lao động thích hợp như mũ bảo hộ, giầy da mũ sắt , kính bảo hộ, găng tay, nút bịt lỗ tai cho công nhân làm việc tại cơ sở sản xuất và quan trọng nhất phải có quần áo bảo hộ.

Công ty bảo đảm rằng các quy trình làm việc không bị gián đoạn và luôn khuyến khích mọi người luôn phải chú ý đến sức khoẻ và an toàn lao động trong công việc hàng ngày của mình cũng như khi đưa ra các quyết định kinh doanh.

Triết lý kinh doanh của công ty thép Zamil là các nhân viên phải được đào tạo đầy đủ nhằm đảm bảo sự an toàn lao động mọi lúc. ZSV có đội ngũ cán bộ giám sát an toàn ở bên trong công ty luôn đảm bảo các quy định về an toàn; tất cả các nhân viên đều phải sử dụng các phương thức và trang thiết bị phù hợp để triển khai công việc một cách an toàn.

Công ty đưa ra quy định phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn sức khỏe và vệ sinh môi trường có liên quan và các chỉ dẫn chính sách về an toàn sức khỏe và vệ sinh môi trường cụ thể liên quan đến quy trình sản xuất. Công ty cho tiến hành mọi biện pháp an ninh và an toàn hợp lý đồng thời trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động thích hợp như mũ, giầy, kính bảo hộ, găng tay, nút bịt lỗ tai cho công nhân làm việc tại cơ sở sản xuất.

Tạp huấn công tác an toàn lao động.

Công ty bảo đảm rằng các quy trình làm việc không bị gián đoạn và luôn khuyến khích mọi người luôn phải chú ý đến sức khoẻ và an toàn lao động trong công việc hàng ngày của mình cũng như khi đưa ra các quyết định kinh doanh.

Kỷ luật và tranh chấp giữa các nhân viên Để có thể duy trì được sự chuyên nghiệp, công ty đã thực thi chế độ kỷ luật và coi đó như là một biện pháp quan trọng nhằm tạo dựng và duy trì một môi trường làm việc hiệu quả và thiết lập các mối quan hệ hài hoà giữa nhân viên trong công ty và với đối tác bên ngoài.

ZSV đề ra các hình thức kỷ luật để tạo ra một khuôn khổ mà nhờ đó kỷ luật được duy trì mà vẫn đảm bảo được sự công bằng trong đối xử với các nhân viên. Các nhân viên đều được phổ biến về việc áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật và các biện pháp này chỉ được áp dụng trong trường hợp có lý do và bằng chứng xác đáng.

Các quy định và nội quy của Công ty được phổ biến dưới nhiều hình thức khác nhau (được in ra giấy, trên website và trong các buổi họp nhân viên) đảm bảo các nhân viên có sự hiểu biết đồng nhất và thực hiện nhất quán các quy định và các biện pháp lỷ luật. Xử lý kỷ luật, nếu có, sẽ được áp dụng tại bất kỳ thời điểm nào theo quy định của Luật lao động hiện hành- Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Tuấn khẳng định.

Chính sách của công ty thừa nhận nhân viên có quyền được khiếu nại và những khiếu nại đó sẽ được giải quyết sớm nhất có thể. Hàng năm Zamil đều lập kế hoạch và tiến hành đào tạo ATVSLĐ cho 100% cán bộ công nhân viên với sự phân nhóm theo hướng dẫn tại Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.

Đồng thời, thường xuyên cập nhật các khẩu hiệu, poster, áp phích… tuyên truyền về ATVSLĐ, nhằm nâng cao ý thức của người lao động đối với ATVSLĐ, loại trừ các rủi ro dẫn đến tai nạn và bệnh nghề nghiệp

Mỗi năm ít nhất một lần Zamil tổ chức diễn tập PCCC, dưới sự hỗ trợ của đội Cảnh sát PCCC Đông Anh – HN và Bộ phận Phòng ngừa thiệt hại (Loss Prevention Department) của Tập đoàn Zamil (Ả-rập Sau-đi), nhà máy Zamil Nội Bài thực hiện các buổi diễn tập PCCC với sự tham dự của toàn thể cán bộ CNV.

Để ngăn ngừa các bệnh nghề nghiệp và bảo vệ sức khỏe người lao động, cũng như đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp của VN về sức khỏe lao động, Zamil mỗi năm tổ chức 03 đợt khám sức khỏe cho các CBCNV, trong đó có 02 đợt khám định kỳ tổng quát và 01 đợt khám bệnh nghề nghiệp. Cho đến nay, chưa có trường hợp nào bị bệnh nghề nghiệp - theo kết quả thống kê từ khi nhà máy Zamil đi vào hoạt động

Mới đây, đơn vị đã tham gia Hội thảo thúc đẩy trách nhiệm xã hội (CSR) doanh nghiệp và vấn đề An toàn Vệ sinh lao động, do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch thông qua Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Tại hội thảo này, Zamil là một trong hai đơn vị được lựa chọn trình bày chia sẻ kinh nghiệm làm công tác An toàn Vệ sinh lao động và quản lý Sức khỏe nghề nghiệp.