Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Nên sơ tán hay sử dụng bình chữa cháy khi có cháy xảy ra

Khi xảy ra hỏa hoạn nên sơ tán mọi người hay là cung cấp bình chữa cháy cho họ sử dụng? Cách nào sẽ hiệu quả nhất và giảm thiểu được nguy cơ gây thương tích cho nhân viên?.

Mặt khác, việc đầo tạo nhân viên có thể sử dụng thành thạo bình chữa cháy và duy trì chúng cũng đòi hỏi một nguồn lực đáng kể, tuy nhiên cũng không thể không kể đến một vài yếu tố khác cũng ảnh hưởng tới quyết định này

Cùng đi tìm lời giải nhé.

Lựa chọn 1

Tổng sơ tán nhân viên khỏi nơi làm việc ngay lập tức khi báo thức kêu. Không ai được phép sử dụng bình chữa cháy có sẵn ở đó.

Yêu cầu

Thiết lập một kế hoạch hành động khẩn cấp, kế hoạch phòng cháy và đào tạo nhân viên cho phù hợp. Việc trang bị bình chữa cháy lúc này là không cần thiết.

Lựa chọn 2

Nhân viên chỉ định được phép sử dụng bình chữa cháy xách tay để chữa cháy. Tất cả các nhân viên khác phải sơ tán tại nơi làm việc ngay lập tức khi báo thức kêu.

Yêu cầu

Thiết lập một kế hoạch hành động khẩn cấp và đào tạo nhân viên cho phù hợp. Đáp ứng tất cả các yêu cầu bình chữa cháy tổng cộng hàng năm đào tạo các nhân viên được sử dụng bình chữa cháy. Bình chữa cháy tại nơi làm việc phải được kiểm tra, thử nghiệm, và duy trì.

Lựa chọn 3

Tất cả các nhân viên được phép sử dụng bình chữa cháy xách tay để chữa cháy.

Yêu cầu

Nếu bất kỳ nhân viên sẽ được sơ tán, thiết lập một kế hoạch hành động khẩn cấp và đào tạo nhân viên cho phù hợp. Đáp ứng tất cả các yêu cầu bình chữa cháy tổng cộng hàng năm đào tạo tất cả các nhân viên sử dụng bình chữa cháy. Bình chữa cháy tại nơi làm việc phải được kiểm tra, thử nghiệm, và duy trì.

Lựa chọn 4

Bình chữa cháy được cung cấp nhưng không dành cho nhân viên.

Yêu cầu

Thiết lập một kế hoạch hành động khẩn cấp, kế hoạch phòng cháy và đào tạo nhân viên cho phù hợp. Nếu bình chữa cháy còn sót lại tại nơi làm việc, họ phải được kiểm tra, thử nghiệm, và duy trì. Bình chữa cháy được cung cấp nhưng không dành cho nhân viên.

Tìm hiểu những bình cứu hỏa tốt nhất trên thị trường hiện nay