Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Điện Biên: Cần chú trọng an toàn, vệ sinh lao động ở lĩnh vực xây dựng

Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng đang là mối quan tâm của toàn xã hội. Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên, nhiều công trình đã và đang được xây dựng, nhưng việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên các công trình chưa được quan tâm đúng mức.

1

Phần lớn các công trình xây dựng đang thi công trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, việc triển khai các biện pháp an toàn lao động được thực hiện khá hời hợt. Nhiều công nhân đang làm việc trên dàn giáo không thắt dây an toàn, công trình gần đường giao thông không có lưới che chắn, do đó nguy cơ cát, gạch có thể rơi từ trên công trình xuống bất cứ lúc nào. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho chính công nhân đang làm việc trên công trường mà còn tiềm ẩn nhiều tai nạn cho người dân xung quanh.

Theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, nhà cao từ ba tầng trở lên phải dùng dây thừng giằng về bốn hướng hoặc gá vào phía có kết cấu vững chắc và dùng lưới bảo hiểm khi chống nhiều tầng giáo. Tuy nhiên, điều này dường như vẫn chưa được áp dụng ở các công trình xây dựng hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đặc biệt là những công trình xây nhà ở dân dụng.

Để giảm thiểu tai nạn lao động cũng như an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng, nhà thầu cần cải thiện điều kiện làm việc, cũng như trang bị các dụng cụ an toàn cần thiết cho công nhân, người lao động. Bên cạnh đó, các nhà thầu cũng phải đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị thi công để hạn chế rủi ro tai nạn lao động xảy ra./.