Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Nhung binh chua chay trang bi tai van phong lam viec hop ly nhat

Một trong những nguy cơ gây cháy tiềm tàng trong môi trường văn phòng hiện đại ngày nay là nhiều thiết bị điện với nhiều máy trạm chứa máy tính và các thiết bị điện tử khác. Nếu sử dụng nước hoặc bột chữa cháy vào các thiết bị điện này thì sẽ làm hư hỏng chúng bởi nước dẫn điện, bột chữa cháy ăn mòn thiết bị điện tử, do đó, Thiên Bằng khuyên bạn nên sử dụng bình chữa cháy CO2. Muốn sử dụng chất lỏng để chữa cháy thì cần phải được chứng nhận an toàn đối với các thiết bị điện.

Những loại bình chữa cháy thích hợp sử dụng trong văn phòng như

Bình chữa cháy CO2 - Để sử dụng trên điện rủi ro

Với nhiều người trong môi trường văn phòng hiện nay có chứa các máy tính, máy in, radio, máy sưởi vv, điều quan trọng là phải có các thiết bị chữa cháy cần thiết để tay. Bình chữa cháy CO2 có khả năng đưa ra cháy nhiên liệu của các thiết bị điện bằng cách lấy lửa của oxy.

Với Bình chữa cháy CO2 làm việc trên nguyên tắc cháy nghẹt thở, sự nguy hiểm tương tự có thể áp dụng đối với con người do đó, nó là unadvisable dụng bình chữa cháy CO2 trong khu vực kín nơi dòng chảy của không khí có thể được hạn chế.

>>>Nên mua bình cứu hỏa nào là hợp lý nhất.

Bình chữa cháy dạng bọt - Để sử dụng trên rủi ro chung

Nội thất, Sọt rác, tủ hồ sơ và các đối tượng khác trong không gian văn phòng có thể là nhiên liệu tiềm năng cho một đám cháy cũng như một số các chất lỏng dễ cháy. Giải quyết các vụ cháy với một bình bọt không chỉ hiệu quả, nhưng bọt không dẫn điện, nên sử dụng các bình chữa vào thiết bị điện cũng là an toàn.

Bình bọt chữa cháy có thể để lại một dư lượng để sử dụng trên đồ nội thất nên càng ít càng tốt và càng nhiều càng cần thiết để dập tắt đám cháy.