Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Cac thao tac khi kiem tra dinh ky san pham binh chua chay

Bình chữa cháy vụ cần được thực hiện mỗi năm một lần để các tiêu chuẩn Việt Nam 7435-1: 2004. Các thủ tục liên quan đến dịch vụ kiểm tra kỹ lưỡng các bình chữa cháy cho ăn mòn và xả một phần hoặc hoàn toàn. Cần tham khảo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn thông tin cụ thể về các dịch vụ và nạp lại. Bất kỳ bình chữa cháy được coi là không thích hợp cho việc sử dụng nên được đưa đến sự chú ý của người sử dụng và gỡ bỏ khỏi dịch vụ.

Những bình cứu hỏa bán chạy nhất trên thị trường hiện nay

- Kiểm tra bằng mắt các bình chữa cháy xem có bị ăn mòn và hư hại hay không.

- Kiểm tra xem các bình đã được sử dụng chưa, bằng cách sau:

+ Chốt an toàn và con dấu giả mạo trên miệng bình có còn nguyên không

+ Kim đồng hồ đo áp suất khí trong bình (kim đồng hồ nên ở khu vực màu xanh lá cây. Điều này không áp dụng cho các bình chữa cháy CO2)

- Kiểm tra xem các hướng dẫn chữa cháy trên các bình chữa cháy còn rất rõ ràng và dễ đọc.

- Tháo ống xả và kiểm tra xem có bị tắc và ăn mòn hay không

+ Một khi các ống xả có vấn đề, hãy gỡ bỏ và thay thế các vòng 'O'.

- Cân các bình chữa cháy và đối chiếu với số liệu ghi trên bảng thống kê.

+ Nếu trọng lượng của bình giảm quá 10% so với trọng lượng ghi trên bảng lúc mới nhập về thì cần phải nạp lại bình.

- Lau sạch bình.

- Đảm bảo rằng các khung tường treo bình chữa cháy vẫn an toàn và trong tình trạng tốt trước khi treo lại bình lên tường.