Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Xilanh san pham binh chua chay nen kiem tra moi nam mot lan

Bình chữa cháy cần được kiểm tra mỗi năm một lần để các tiêu chuẩn đặt ra dưới TCVN 7435-1:2004. Các thủ tục liên quan đến dịch vụ kiểm tra kỹ lưỡng các bình chữa cháy cho ăn mòn và xả một phần hoặc hoàn toàn. Cần tham khảo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn thông tin cụ thể về các dịch vụ và nạp lại. Bất kỳ bình chữa cháy được coi là không thích hợp cho việc sử dụng nên được đưa đến sự chú ý của người sử dụng và gỡ bỏ khỏi dịch vụ.

Bình cứu hỏa tại hà nội ở địa chỉ nào chất lượng

- Kiểm tra bằng mắt các bình chữa cháy cho ăn mòn và hư hại.

- Kiểm tra xem các bình chữa cháy đã không được sử dụng, bằng cách kiểm tra pin an toàn và con dấu giả mạo được đưa ra

- Kiểm tra xem các hướng dẫn điều hành trên các bình chữa cháy là rất rõ ràng và dễ đọc

- Tháo ống xả và kiểm tra xem có bị tắc và ăn mòn

- Một khi các ống xả đã được gỡ bỏ thay thế "O" ring

- Tháo đầu nắp của bình chữa cháy (chậm trong trường hợp có bất kỳ áp lực trong xi lanh từ một mực bị rò rỉ)

- Trong trường hợp của bột bình chữa cháy, kiểm tra trực quan các nội dung để đảm bảo rằng nó cho thấy không có dấu hiệu đóng cứng hoặc vón cục. Nếu có bất kỳ bằng chứng về đóng cứng sau đó vứt bỏ các nội dung và thay thế bằng mới

- Trong trường hợp của bình chữa cháy dựa nước, đổ nó vào một xô hiệu chỉnh và kiểm tra bên trong của xi lanh với một ngọn đuốc, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu của sự ăn mòn hoặc sủi bọt trong niêm mạc. Đo các nội dung bằng cách sử dụng xô, nếu có nhiều hơn một sự khác biệt 10% sau đó thay thế và điều tra

- Tháo hộp từ đầu nắp bình chữa cháy và kiểm tra nó. Có 7 mẩu thông tin đó phải được đánh dấu trên bình nén khí; Tên nhà sản xuất, ngày sản xuất, ký hiệu hóa học của nội dung (tức là CO2), trọng lượng danh nghĩa phí, trọng lượng đầy đủ, trọng lượng rỗng và các tiêu chuẩn Anh rằng bình nén khí tuân theo. Nếu bình cứu cho thấy bất kỳ dấu hiệu của sự ăn mòn, không hiển thị 7 mảnh dữ liệu, là hơn 10yrs tuổi hoặc có một sự khác biệt của hơn 10% nội dung (tức là 5.5g của một mực 55g) sau đó thay thế bằng một cái mới

- Đổ lại bình chữa cháy với các nội dung từ các xô, cài đặt lại các bình nén khí và thay thế các đầu nắp vào bình chữa cháy (đảm bảo rằng bạn đã thay thế các đầu nắp "O" nhẫn với một trong những đầu tiên mới).

- Điền vào các nhãn dịch vụ trên phía sau của bình chữa cháy

- Lau Bình chữa cháy

- Đảm bảo rằng các khung tường được an toàn và trong tình trạng tốt trước khi thay thế lại may trên tường