Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Tieu chuan BS 5423 cho binh chua chay phat hanh nam 1980 noi ve gi

Trong tiêu chuẩn BS 5423: 1980 có đề cập đến các đặc điểm kỹ thuật cho các bình chữa cháy xách tay cần phải có. Những tiêu chuẩn mà các bộ phận của bình chữa cháy tối thiểu phải đảm bảo yêu cầu. Sau đây là giới thiệu sơ lược về tiêu chuẩn này.

Tóm tắt: Đặc điểm kỹ thuật cho các bình chữa cháy xách tay

Theo dõi thêm các bình cứu hỏa mới hiện nay được ưa chuộng nhất.

Status: Sửa đổi, thu hồi đăng: Tháng Mười Hai 1980 Thay thế bởi: BS 5423: 1987

Số tiêu chuẩn: BS 5423: 1980

Tiêu đề: Đặc điểm kỹ thuật cho các bình chữa cháy xách tay

Tình trạng: Sửa đổi, bị thu hồi

Ngày: 31 tháng 12 năm 1980

Rút ngày: 29 Tháng Năm 1987

Tài liệu tham khảo chéo: BS 131: Part 2, BS 341: Part 1, BS 381C, BS 639, BS 693, BS 709, BS 970: Part 1, BS 970: Part 4, BS 1140, BS 1453, BS 1472, BS 1474, BS 1723 , BS 1724, BS 1806, BS 1845, BS 2493, BS 2872, BS 2874, BS 2901: Part 1, BS 2901: Part 4, BS 2937, BS 3019: Part 1, BS 3451, BS 3571: Part 1, BS 3643, BS 3847, BS 4165, BS 4500, BS 4547, BS 5045: Part 1, BS 5045: Part 2, BS 5045: Part 3, BS 5045: Part 6, BS 5135, BS 5252, BS 5306: Part 3, EN 3-1, EN 3-4, EN 3-5, DIN 477

Thay thế bởi: BS 5423: 1987

Sửa đổi bởi:

AMD 4110

AMD 4544

Dự thảo Thay thế bởi: 78/13943 DCDD 48: 1976

Mô tả: Bình chữa cháy, di động, thiết bị chữa cháy, bình chữa lửa bằng bột, bình chữa cháy nước, carbon dioxide, halogen hóa hydrocacbon, xà phòng, Hiệu suất thử nghiệm, thử nghiệm tác động, chữa cháy, Chỉ định, cháy, kiểm tra lửa, đánh dấu, mã màu, xi lanh khí, Thiết kế, Van

ICS: 13.220.10

Tiêu đề ở Pháp: Đặc điểm kỹ thuật des extincteurs d'Incendie portatifs

Tiêu đề ở Đức: Spezifikation fuer tragbare Feuerloescher

ISBN: 0 580 11650 6

Nhà phát hành: BSI

Định dạng văn bản: A4