Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Tieu chuan BS 7273-1 cho binh chua chay phat hanh nam 2006 noi ve gi

Tiêu chuẩn BS 7273-1: 2006 nói về các quy phạm đối với các hoạt động phòng cháy chữa cháy. Các biện pháp lắp đặt, sử dụng, bảo quản,…hệ thống chữa cháy trong môi trường điện, điện tử

 

Quy phạm thực hành đối với các hoạt động của các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Dẫn động điện của toàn bộ hệ thống chữa cháy khí ngập lụt

 

Số tiêu chuẩn: BS 7273-1: 2006

Tiêu đề: Quy phạm thực hành đối với các hoạt động của các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Dẫn động điện của toàn bộ hệ thống chữa cháy khí ngập lụt

Tình trạng: Khẳng định, hiện tại

Ngày: Tháng 7 31, 2006

Xác nhận ngày: 2 Tháng Tám 2013

Tài liệu tham khảo chéo: BS 5306-4, BS 5839-1: 2002, BS 6266, BS EN 54-2, BS EN 54-4, BS EN 12094-1, BS EN 12094-3, BS ISO 14.520

Thay thế: BS 7273-1: 2000

Sửa đổi bởi: Sửa đổi số 1, tháng 1 năm 2008.

Dự thảo Thay thế bởi: 05/30136553 DC

Mô tả: Bình chữa cháy (built-in), thiết bị chữa cháy, chữa cháy, chữa cháy trong các tòa nhà, an toàn cháy, khí, hệ thống tự động điều khiển, hệ thống báo động, thiết bị cảnh báo, thiết bị bằng điện hoạt động, thiết bị điện, thiết bị điện tử và linh kiện, thiết bị truyền động , Thiết kế, lắp đặt, dò cháy, các thiết bị điều khiển, các thiết bị tín hiệu, chuyển mạch, tín hiệu hình ảnh, hệ thống năng lượng điện, hệ thống dây điện, Vận hành

ICS: 13.220.20

Tiêu đề ở Pháp: Code de bonne pratique pour l'operation des mesures de protection d'incendie. Actionnement electrique des systemes d'extinction d'inondation gazeuse totale

Tiêu đề ở Đức: Leitfaden fuer den Betrieb von Feuerschutzmassnahmen. Elektrische Ausloesung von Loeschanlagen mit gasfoermiger Flutung

Ủy ban: FSH / 12/4

ISBN: 978 0 580 60.870 4

Nhà phát hành: BSI