Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

New Zealand dang tim nha may gia cong quan ao dong phuc

Một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất của New Zealand đồng phục và may khuyến mại, chuyên cung cấp đồng phục cho các công ty lớn như BNZ, Fletcher Challenge, Meridian, Lion Nathan

Công ty đã từng có nhưng hợp đồng gia công dài hạn với các nhà may Trung Quốc trong 25 năm qua và có nhu cầu chuyển sang tìm các gia cung ứng và gia công Việt Nam.

Doanh nghiệp có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với giám đốc công ty:

Simon Templeton │ Director │M +64 027 280 4913

Apparent & Merchandising Solutions

DDI +64 3 353 1401 E │ simon@apparelms.co.nz │ www.apparelms.co.nz

85 Peterborough Street, PO Box 21 195, Edgeware, Christchurch 8143, New Zealand

Hoặc Thương vụ Việt nam tại New Zealand để hỗ trợ

 

Thương vụ Việt Nam tại New Zealand