Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

XK hang may mac cua Pakistan trong thang rieng tang 14%

Theo trang thông tin just-styele.com cho biết thì hàng may mặc dệt kim xuất khẩu của Pakistan tăng 14% trong tháng riêng, xuất khẩu vải bông giảm 6,78% so với năm ngoái. Nhìn chung thì tổng xuất khẩu từ Pakistan là 207,806 tỷ Rupi Pakistan, giảm 4,39 so với tháng 12 và giảm 4,31% so với tháng 1 năm 2014.

Xuất khẩu hàng may mặc dệt kim, các sản phẩm may mặc và vật liệu dệt khác đã tăng trong tháng giêng, nhưng lượng bông nhập khẩu lại giảm.

Theo các con số tạm thời từ Văn phòng Thống kê Pakistan (PBS) thì xuất khẩu vải bông trong tháng giêng đã giảm 6,78% so với năm ngoái xuống 20,842 tỷ Rupi Pakistan, nhưng hàng may mặc dệt kim tăng 4,77% lên 20,575 tỷ Rupi Pakistan và hàng quần áo may sẵn tăng 13,66% lên 20,422 tỷ Rupi Pakistan.

Khăn trải giường cũng tăng 0,45% lên 18,552 tỷ Rupi, sợi bông tăng 18,63% lên 16,802 tỷ Rupi Pakistan, khăn mặt tăng 13% lên 6,972 tỷ Rupi Pakistan, các mặt hàng may khác trừ khăn mặt và khăn trải gường tăng 11,81% lên 6,18 tỷ Rupi và da thuộc tăng 8,23% lên 4,342 tỷ Rupi.

Tổng xuất khẩu từ Pakistan là 207,806 tỷ Rupi Pakistan, giảm 4,39 so với tháng 12 và giảm 4,31% so với tháng 1 năm 2014.

Theo just-styele[dot]com