Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2015-09-26 to 1 day

Binh chua chay dang suong mu co uu diem gi noi bat

Về bản chất, nước sương mù khô trong bình chữa cháy là những hạt nước siêu mịn, chúng quá nhỏ đến nỗi nhìn như là sương mù. Chất chữa cháy này được ion hóa để có khả năng chữa cháy rộng hơn so với bột chữa cháy, bọt và bình cứu hỏa wet che…

Dia diem nen dat binh chua chay trong truong hoc

Dưới đây là hướng dẫn của phòng giao dục cho việc sử dụng bình chữa cháy tại các trường học. Bình cứu hỏa P50 và loại sương “khô” cũng có thể được dùng để thay thế cho các lựa chọn dưới đây: Bình chữa cháy nước (nói chung, một 13A đánh giá…