Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2015-12-28 to 1 day

Quần áo công nhân, bảo hộ chất lượng hàng đầu hiện nay.

Điển hình trong số đó là bộ quần áo màu xanh cho công nhân: - Xanh công nhân, bộ quần áo bảo hộ lao động tiêu biểu hàng đầu và phổ biến nhất hiện nay. - Kiểu dáng thân thiện và quen thuộc. Có đến hơn 60% các ngành công nghiệp đang sử dụng …