Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2016-02-15 to 1 day

Tim hieu binh cuu hoa MFZ1 o Thien Bang

Bình cứu hỏa MFZ1 là bình cứu hỏa dạng khí đẩy được nạp chung với bột chữa cháy(MFZ) có trọng lượng của chất chữa cháy là 1kg, và chất chữa cháy có ký hiệu là BC(ABC là bình MFZL). Bình cứu hỏa MFZ1 có đặc điểm là thân bình hình trụ đứng, …