Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2016-05-24 to 1 day

Giay bao ho mui sat cho cong nghiep hang dau hien nay

Tại Việt Nam, vấn đề trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cũng chưa được chú trọng nhiều. Đặc biệt trong các ngành như xây dựng, điện lực, công trình giao thông vận tải… Các môi trường làm việc trên cao hoặc các bề mặt gặp nhiều vật thể s…