Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2016-05-25 to 1 day

Cơ bản về bình cứu hỏa xe đẩy khí CO2 24Kg cho siêu thị lớn

Phòng cháy chữa cháy giờ đây không còn là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà nó còn là trách nhiệm của toàn dân, của mỗi cá nhân chúng ta. Để giảm được các tác hại không mong muỗn mỗi người cần phải có ý thức, trách nhiệm hoàn toàn mới.…