Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2020-07-25 to 1 day

Lựa chọn thiết kế may áo bảo hộ như nào hợp lý?

đồng phục bảo hộ lao động là trang bị rất quan trọng đối với nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Nếu không có đồ bảo hộ, sức khoẻ của người lao động sẽ bị ảnh hưởng và thậm chí có thể gây nguy hại tới tính mạng. Vậy khi may áo bảo hộ cần phải quan…