Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2022-05-16 to 1 day

Chia sẻ cách chọn áo bảo hộ công nhân công trình mát, bền đẹp

Áo bảo hộ công nhân lao động là trang phục bắt buộc phải có với người lao động. Các nhà máy, xí nghiệp nên trang bị cho công nhân của mình quần áo bảo hộ phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực làm việc. Điều này thể hiện sự chuyên nghiệp của đơn…