Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Cách phòng chống tai nạn do ngã cao.

Một phóng sự ngắn được tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện nhằm han chế những tai nạn không đáng có xảy ra đối với ngành xây dựng hay điện lực. Tổng hợp sẽ được ghi lại trong phần dưới đây. Các trường hợp ngã cao cần phải có chuẩn bị báo hiệu trước, có băng cảnh báo, dây an toànmũ bảo hộ lao động.

Năm 2015 này, Tập đoàn VNPT đã chỉ đạo các đơn vị phải sớm xây dựng kế hoạch ATVSLĐ, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực như: cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, các đài viễn thông, tổ sản xuất; đổi mới công tác tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn lao động và quản lý, vận hành thiết bị cho người lao động, tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN giữa các trung tâm, đài viễn thông, tổ đội sản xuất và người lao động; tăng cường các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu tai nạn lao động; thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động...

https://www.youtube.com/watch?v=hkyOn8SwLBQ