Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Phòng ngừa tai nạn từ trên cao trong xây dựng.

Để thực hiện phương hướng này cần nghiên cứu thay đổi các biện pháp công nghệ và tổ chức xây dựng đối với các công việc phải làm ở trên cao để có thể thực hiện được ở dưới thấp. Đây là phương hướng chủ động, ngăn ngừa ngã cao trong các quá trình thi công.

15a09-nguoi-lao-dong-tren-cao Chưa có báo hiệu, băng cảnh báo nguy hiểm cho các công trình trên cao như thế này.

 • Nâng cao chất lượng sản xuất, gia công các cấu kiện lắp ghép:

+Bảo đảm kích thước các sản phẩm, chế tạo chính xác để tránh phải đục, đẽo, kê, kích cấu kiện ở trên cao trong quá trình cẩu lắp chúng vào vị trí thiết kế.

+Xử lý cấu kiện cho hoàn chỉnh ở dưới đất trước khi cẩu lắp như đục ba via, xử lý mặt bêtông rỗ, tẩy rỉ, sơn các chi tiết kết cấu kim loại.

 • Nghiên cứu thay đổi thiết kế các mối liên kết ướt bằng mối nối khô trong các công trình lắp ghép bằng các kết cấu bêtông đúc sẵn. Như vậy sẽ tránh được các khâu lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn và đổ bêtông các mối nối lắp ghép ở trên cao.

 • Tổ hợp ván khuôn, cốt thép thành các linh kiện, bán sản phẩm, dùng cần trục cẩu lắp vào vị trí thiết kế. Như vậy các công việc như hàn, buộc cốt thép, đóng ghép ván khuôn công nhân có thể thực hiện ở dưới đất vừa thuận tiện trong thao tác vừa tránh được nguy cơ ngã cao.

 • Nghiên cứu, tiến hành khuếch đại kết cấu cẩu lắp từ các cấu kiện nhỏ, đơn chiếc thành kết cấu hoặc khối lớn phù hợp với sức nâng của cần trục. Như vậy sẽ giảm được số lần cẩu lắp cấu kiện, mặt khác sẽ giảm được mối nối lắp ráp ở trên cao.

 • Nghiên cứu, ứng dụng các thiết bị treo buộc kết cấu có khoá tự động hoặc bán tự động để tháo kết cấu ra khỏi móc cẩu. Nhờ có thiết bị này công nhân có thể đứng dưới đất, sàn hoặc vị trí an toàn để tháo móc cẩu ra khỏi kết cấu, không phải leo trèo lên cao tránh được nguy hiểm.

 • Tổ chức hợp lý sao cho công nhân chỉ phải thay đổi vị trí làm việc ở các cao độ (tầng) khác nhau ít nhất trong ca làm việc. Tận dụng các phương tiện cẩu nâng như cần trục, thăng tải, palăng, tời để vận chuyển vật liệu lên cao. Hạn chế đến mức tối thiểu việc vận chuyển vật liệu, cấu kiện lên cao theo phương pháp thủ công.

Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa ngã cao

Biện pháp tổ chức

 • Tuyển dụng người làm việc trên cao đúng tiêu chuẩn quy định (sức khoẻ, huấn luyện về an toàn...)

 • Thường xuyên kiểm tra giám sát an toàn lao động trên cao.

 • Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân (quần áo, giầy, mũ bảo hộ lao động, dây an toàn...)

Biện pháp kỹ thuật

 • Trang bị các phương tiện làm việc trên cao bảo đảm các yêu cầu an toàn (thang, giáo ghế, giáo cao, giáo treo...)

 • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngã cao cụ thể phù hợp với từng dạng công tác, từng phạm vi và vị trí làm việc trên cao bao gồm:

 • Các biện pháp an toàn chung khi làm việc trên cao.

 • Biện pháp phòng ngừa ngã cao khi thi công các công tác xây lắp ở trên cao.