Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Bình chữa cháy làm việc như thế nào

Hiện nay trên thị trường lưu hành 2 loại bình chữa cháy thông dụng nhất đó là bình CO2 và bình bột chữa cháy, mỗi loại bình đều có nguyên lý chữa cháy khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều có một nguyên lý chữa cháy chung mà bạn sẽ biết sau đây:

Bình chữa cháy nói chung sử dụng một tác nhân chữa cháy có tác dụng làm mát nhiên liệu cháy, di dời hoặc cách ly oxy khỏi vùng cháy, hoặc là ngăn chặn các phản ứng cháy khiến cho đám cháy không thể duy trì sự cháy. Hầu hết các bình chữa cháy đều được nén với áp lực lớn để phun chất chữa cháy được xa hơn, và hầu hết chất chữa cháy đều phun qua vòi phun.

Các bình chữa cháy được lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận bởi một cơ quan an toàn có uy tín trên toàn quốc để đảm bảo các tiêu chuẩn áp dụng cho bình chữa cháy.

Những tiêu chuẩn an toàn đó phải được dán vào thân bình và phân loại tác dụng của bình đối với từng loại đám cháy bằng các ký hiệu chuyên dùng.

Ví dụ trong hình là 1-A: 10-BC

Trong đó các chữ cái A, B hoặc C là đại diện cho hiệu quả của bình đối với đám cháy loại A, B hoặc C được cơ quan an toàn phê duyệt.

Chữ số phía trước của chữ cái thể hiện số lượng nước trong bình, mỗi đơn vị tương đương với 1,25 lít nước. Nếu 4-A thì sẽ có 4 x 1,25 lít nước.

Con số trước B đại diện cho phạm vi chữa cháy của bình cho đám cháy loại B mà người dùng không chuyên có thể làm được. Trong hình trên, một người không chuyên có thể kiểm soát đám cháy chất lỏng có phạm vi 3 mét vuông

Xem thêm các sản phẩm bình cứu hỏa khác tại công ty Thiên Bằng