Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Nên bảo trì bình cứu hỏa như thế nào

Bình cứu hỏa trong các tòa nhà nên được kiểm tra định kì mỗi tháng 1 lần và nên bảo dưỡng mỗi năm một lần (trừ trường hợp vừa sử dụng). Bình cứu hỏa nước, bình bọt chữa cháy, bình bột chữa cháy nên xả và nạp lại mỗi 5 năm/lần. Bình CO2 nên được thay mới sau 10 năm. Hiện nay, có một ngoại lệ là bình P50, chỉ cần nạp lại sau 10 năm và không cần phải bảo trì trong 10 năm đó.(tất nhiên vẫn phải kiểm tra hàng tháng và ghi lại hình ảnh kiểm tra hàng năm).

Các sản phẩm bình chữa cháy chất lượng tại đây

Nói chung, nhà sản xuất sẽ hướng dẫn cho bạn cách để giữ cho bình cứu hỏa luôn làm việc tốt. Một bình cứu hỏa sau khi đã được sử dụng, ngay cả khi chỉ sử dụng một phần cũng cần phải nạp lại theo hướng dẫn từ nhà sản xuất.

Đối với việc bảo trì bình cứu hỏa hàng năm thì bạn nên sử dụng một công ty uy tín chất lượng.

Giới thiệu về bình cứu hỏa tự bảo trì.

Hầu hết các nhà sản xuất đều khuyên khách hàng nên bảo dưỡng bình hàng năm và nên nạp lại chất chữa cháy mỗi 5 năm. Có một ngoại lệ là bình P50 – bình cứu hỏa được đảm bảo trong 10 năm mà không cần phải bảo trì. Trên thực tế, bạn vẫn phải kiểm tra định kỳ bằng mắt hàng năm và nên được ghi chú lại. Việc kiểm tra bao gồm kiểm tra đồng hồ đo áp lực, kiểm tra hình thức của bình, kiểm tra ngày sản xuất và ghi lại kết quả trong một cuốn sổ an toàn phòng cháy chữa cháy.