Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Công nhân của bạn làm gì khi không có ai giám sát

Khi người công nhân có những hành động rủi ro nếu không có ai giám sát, đó là vấn đề liên quan đến văn hóa an toàn – điều này có thể thay đổi bằng cách thay đổi hệ thống an toàn theo định hướng người lao động.

cn

Mục đích của an toàn theo định hướng người lao động là thay đổi nhận thức, thái độ, niềm tin và giá trị về an toàn để mà hành vi của họ cũng thay đổi theo. Hành vi thay đổi là nền tảng của quá trình an toàn theo định hướng người lao động. Khi người lao động định hướng an toàn, bạn không phải lo lắng họ đang làm gì khi không có sự giám sát của bạn bởi vì chính đồng nghiệp của họ sẽ giám sát và theo dõi những hành vi không an toàn Liệu an toàn định hướng người lao động, nhấn mạnh vào hành vi có trái với những quy tắc kiểm soát thông thường (loại bỏ, thay thế, kỹ thuật, hành chính và PTBVCN). Không, hoàn toàn không cho rằng hành vi quan trọng hơn các biện pháp kiểm soát kỹ thuật Các tổ chức cần tiến hành các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát các mối nguy và loại bỏ cá mối nguy hiểm đối với người lao động. Nhưng, như bạn biết, không thể loại bỏ được tất cả các mối nguy. Người lao động sẽ phải lựa chọn và việc người lao động có thể làm sai một điều gì đó là không thể tránh khỏi. Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật luôn là ưu tiên hàng đâu, những các biện pháp kiểm soát như quy trình, thủ tục vốn liên quan đến hành vi cũng cực kỳ quan trọng. Cũng cần lưu ý rằng, người lao động không đánh giá đầy đủ rủi ro công việc họ thực hiện bởi vì nó quá quen thuộc và điều đó được phản ánh qua hành vi của họ. Người lao động tin tưởng rằng họ hiểu rõ công việc và mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta đánh giá những gì ngoài sự kiểm soát của chúng ta là quá rủi ro và thường xem nhẹ những rủi ro mà chúng ta quá quen thuộc . Điều đó thực sự rất nguy hiểm. Hệ thống an toàn theo định hướng người lao động kết hợp một số khía cạnh của an toàn dựa trên hành vi BBS (behavior – based safety). Một khái niệm quan trọng trong BBS sử dụng là phân tích mô hình ABC (tiền đề - hành vi và hậu quả):

  • - Tiền đề là con người, địa điểm, hay sự kiện xảy ra trước khiến người lao động có hành vi đó.
  • - Hậu quả có thể là tích cực hay tiêu cực.

Ví dụ, tại sao một số người không mang quần áo bảo hộ, găng tay khi vận chuyển hóa chất độc hạ i?