Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 thêm 12,4%

2Quần áo bảo hộ cũng mũ bảo hộ tại Công ty TNHH­­ Mitsubishi Heavy Industries Việt Nam

NDĐT - Ngày 3-9, phiên họp thứ ba của Hội đồng Tiền lương quốc gia đồng ý đề xuất mức tăng lương tối thiểu của các vùng trong năm 2016 là 12,4 %. Các mức tăng được đề xuất dao động từ 250 nghìn đồng tới 400 nghìn đồng tùy theo vùng.
Trong phiên họp cuối cùng trong năm của Hội đồng tiền lương quốc gia diễn ra tại Hà Nội, các bên đã thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4%. Theo đó, các mức tăng được đề xuất dao động từ 400 nghìn đồng với vùng 1, 350 nghìn đồng với vùng 2, 300 nghìn đồng với vùng 3 và 250 nghìn đồng với vùng 4. Mức đề xuất này có khác biệt với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng do Tổng Liên đoàn lao động (TLĐLĐ) Việt Nam đề ra là 14,3 %và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là 10%.

3Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân

Sau khi kết thúc phiên họp, Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho biết, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất tăng lương tối thiểu trong năm 2016, để phấn đấu đạt mục tiêu lương tối thiểu đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động theo Bộ luật Lao động, nhưng mặt khác, cũng chú ý tới thực tế doanh nghiệp trong quá trình hội nhập phát triển. Sau khi phân tích, Hội đồng đã bỏ phiếu cho phương án điều chỉnh lương tối thiểu năm 2016 tăng 12,4%. Buổi họp hôm nay có 14/15 thành viên bỏ phiếu với tỷ lệ đồng thuận đạt hơn 92% với phương án nêu ra. Đây là phương án được các thành viên của Hội đồng đồng thuận cao nhất trong ba năm qua, và mức điều chỉnh tăng lương tối thiểu năm 2016 bằng năm 2015. Thứ trưởng Phạm Minh Huân cũng nhấn mạnh, trong năm 2016, ngoài điều chỉnh lương tối thiểu, các doanh nghiệp còn phải thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, bắt đầu có hiệu lực. Do đó, các doanh nghiệp cần bố trí phương án sản xuất - kinh doanh một cách hợp lý, bố trí tiết kiệm các chi phí để đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. VCCI sẽ tập hợp ý kiến của doanh nghiệp trong việc đóng bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội, tiếp tục báo cáo các cơ quan có liên quan, để có những giải pháp phù hợp. Mức tăng đạt được hôm nay này là sự đồng thuận giữa hai bên là TLĐLĐ Việt Nam và VCCI và các tổ chức khác, trên cơ sở nhiều vòng đàm phán. Điều này cũng chứng tỏ nỗ lực lớn của hai bên để đi đến mục đích chung, giúp doanh nghiệp phát triển và bảo đảm đời sống người lao động. Phiên họp của Hội đồng tiền lương quốc gia sáng 3-9 đã có kết quả sau khi hai phiên họp bất thành trước đó diễn ra không đi đến được thỏa thuận cuối cùng, do mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 của hai bên còn cách biệt. Từ kết quả này, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ đề xuất với Chính phủ thông qua điều chỉnh mức tăng lương tối thiểu vùng 2016 vào tháng tới. * Với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2016 thêm 12,4 %, số tiền tăng ở từng vùng như sau: 400 nghìn đồng với vùng 1, 350 nghìn đồng với vùng 2, 300 nghìn đồng với vùng 3 và 250 nghìn đồng với vùng 4.