Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Trong chung cu cao tang nen tham khao tieu chuan BS 9990: 2006

Tiêu chuẩn BS 9990: 2006 nói về quy phạm dành cho các hệ thống phòng cháy chữa cháy không tự động chữa cháy trong tòa nhà như bình chữa cháy, vòi chữa cháy,….

Điều quan trọng ở đây là bảo vệ cả tòa nhà khỏi nguy cơ hỏa hoạn. Việc cung cấp điện nguồn lửa là một yếu tố thiết yếu của hệ thống phòng cháy chữa cháy trong các tòa nhà lớn và phức tạp do những khó khăn trong việc cung cấp nguồn nước tại thời điểm sử dụng để chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Do đó, điều cần thiết là các hệ thống này được duy trì một cách cẩn thận để bảo đảm sẵn sàng ngay lập tức khi có yêu cầu.

Việc bố trí bình cứu hỏa trong các tòa nhà chung cư cao tầng nên làm thế nào?

BS 9990: 2006 mang lại các tiêu chuẩn về lắp đặt, thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy (cả bên trong và bên ngoài), và cung cấp cho các khuyến nghị cho các hệ thống chữa cháy không tự động trong các tòa nhà. Nó bao gồm thực hành tốt trong các vấn đề ảnh hưởng đến thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo trì các hệ thống như vậy bao gồm cả đường ống chữa cháy ướt và khô.

Những thay đổi chủ yếu từ BS 5306-1 được rằng các tiêu chuẩn mới không còn cho phép hướng dẫn về khi nào và nơi mà hệ thống như vậy là cần thiết (mà bây giờ được đưa vào, ví dụ, hướng dẫn nhằm hỗ trợ xây dựng quy chế quốc gia), nhưng chương trình giảm giá duy nhất với các thiết kế của hệ thống, bao gồm cả các khuyến nghị cho việc cung cấp, xác định địa điểm, lắp đặt và bảo trì.

NB BS 9990: 2006 không bao gồm các cuộn vòi, cửa hút gió bọt, hệ thống bọt tự động và thiết bị chữa cháy xách tay. Những hệ thống này được bao phủ trong BS EN 671-1, BS 5306-1, BS 5306-3, BS 5306-8 và BS EN 3-7.

BS 9990: 2006 và BS 5306-1: 2006 thay thế BS 5306-1: 1976, mà bây giờ đã được thu hồi.

Số tiêu chuẩn  BS 9990: 2006

Tiêu đề: Quy phạm thực hành cho các hệ thống phòng cháy chữa cháy không tự động trong các tòa nhà

Tình trạng: Sửa đổi, bị thu hồi

Ngày: Tháng Năm 31, 2006

Xác nhận ngày: Ngày 01 tháng 12 năm 2011

Rút ngày: Ngày 31 tháng 1 năm 2015

Tài liệu tham khảo chéo: BS 750, BS 1710, BS 5041, BS 5499-1, BS 5499-5, BS 5588-5, BS 5588-12, BS 6387: 1994, BS 7629-1, BS 7346-6, BS 7430, BS 7671, BS 7846, BS 8434-2, BS EN 1092, BS EN 1515, BS EN 14.384, BS EN 14.339, BS EN 60702-1, BS 5306-1, BS 5306-3, BS 5306-8, BS EN 3-7 , BS EN 671-1, BS EN 806-2

Thay thế bởi: BS 9990: 2015

Thay thế: BS 5306-1: 1976

Dự thảo Thay thế bởi: 05/30133584 DC

Mô tả: Bình chữa cháy (built-in), thiết bị chữa cháy, chữa cháy trong các tòa nhà, Lắp đặt, lấy nước chữa cháy, điện tăng, máy bơm, cấp nước, Van, Hộp, Rào chắn, thử nghiệm hiệu suất, bảo trì, dấu hiệu, các biện pháp chống trộm, thiết bị phòng chống tội phạm , Phá hoại, Hướng dẫn sử dụng

ICS: 13.220.10

Ủy ban: FSH / 14

ISBN: 0 580 48281 2

Nhà phát hành: BSI