Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2016-02-18 to 1 day

Binh chua chay MFZ4 co nguyen ly lam viec ra sao

Bình chữa cháy MFZ4 là bình chữa cháy dạng bột, nó làm việc theo cơ thế tự phun. Có nghĩa sau khi người sử dụng mở van khóa trên miệng bình rồi bóp cò thì hỗn hợp khí đẩy và bột chữa cháy trong bình sẽ được phun ra ngoài nhờ lực đẩy của kh…