Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2016-04-22 to 1 day

Bạn đã hiểu rõ Khái quát về bình bột MFZ4

Bình MFZ4 là bình cứu hỏa hình trụ đứng, bột cứu hỏa trong bình ký hiệu BC, chữa được các đám cháy loại B, C tức là đám cháy chất lỏng, chất khí dễ cháy. Khí đẩy và bột chữa cháy được nạp trực tiếp vào bên trong bình nên gọi chung là MFZ. …