Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2016-05-13 to 1 day

Khái quát về sản phẩm bình dạng bột ABC 35kg tại bảo hộ Thiên Bằng

Với những địa điểm có diện tích lớn hoặc những nơi có thể xảy ra các đám cháy chất lỏng, chất khí với quy mô lớn như trạm xăng, trạm sang chiết gas,…chúng ta thường thấy tại đây đều trang bị bình cứu hỏa ABC 35kg. Với khối lượng chất chữa …