Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Entries from 2016-06-14 to 1 day

Tiêu chuẩn giày bảo hộ SafetyJogger cho xưởng chế tác

An toàn trong lao động là một trong những điểm được chú ý nhất của mỗi doanh nghiệp. Hộ cần phải được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động an toàn. Ngoài Quần áo đồng phục, mũ thì giày bảo hộ cũng là một vật dụng không thể thiếu đố…