Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Các công tác bảo đảm an toàn

Xã hội ngày càng phát triển, mọi thứ phát triển đã kéo theo không ít những phức tạp. Theo thống kê, hàng năm có hàng ngàn vụ tai nạn lao động xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu là khâu trang bị bảo hộ lao động chưa được tốt. Mà nguyên do là những đơn vị công tác không hoàn thành trách nhiệm trong việc bảo hộ lao động cho người lao động của mình.

Sau đây là một vài biện pháp an toàn lao động nên chú ý:

  1. Các biện pháp tổ chức:
  • Những biện pháp liên quan đến nâng cao ý thức, hiểu biết và nhận thức của con người (như đào tạo, huấn luyện cho người lao động, NSDLĐ..);

  • Tổ chức dây chuyền công nghệ; xây dựng các quy trình, hướng dẫn vận hành an toàn  các thiết bị bảo hộ lao động, nội quy sản xuất;

  • Tổ chức lao động khoa học (bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý ;

  1. Các biện pháp kĩ thuật an toàn:

-Sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ an toàn thay cho các máy, thiết bị, công nghệ không an toàn;

-Sử dụng che chắn an toàn: bao che, rào chắn;

-Sử dụng cơ cấu, thiết bị an toàn, thiết bị phòng ngừa: van an toàn của nồi hơi, thiết bị áp lực, aptomat, cầu chì ở các thiết bị điện...;

-Khoảng cách an toàn(AT): Không vi phạm khoảng cách AT đã quy định, không vi phạm hành lang AT điện cao thế...;

-Tín hiệu, dấu hiệu phòng ngừa: tín hiệu âm thanh, màu sắc, ánh sáng; các dấu hiệu, biển báo an toàn...;

-Cơ giới hóa, tự động hóa: để người làm việc ngoài vùng nguy hiểm, giảm nhẹ sức lao động, chống mệt mỏi;

-Bảo dưỡng, Sửa chữa phòng ngừa, kiểm nghiệm dự phòng đối với máy, thiết bị;

-Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn như quần áo bảo hộ, giày bảo hộ, kính bảo hộ,…

c- Các biện pháp vệ sinh lao động:

  • Đảm bảo tiện nghi cho người lao động khi làm việc với máy, thiết bị; dủ ánh sáng,

  • Đảm bảo điều kiện vi khí hâu nơi làm việc;

  • Đảm bảo yếu tố tâm, sinh lý lao động.

d- Các biện pháp chăm sóc sức khỏe:

  • Khám sức khoẻ định kì, khám phát hiện BNN;

  • Điều trị, điều dưỡng tại chỗ;

Nếu đảm bảo công tác an toàn trong lao động như trên sẽ làm giảm đáng kể các vụ tai nạn lao động có thể xảy ra, người lao động sẽ yên tâm làm việc hơn, hiệu suất sẽ cao hơn.