Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Điện lực Phú Thọ chú trọng công tác an toàn trong mùa mưa bão.

An toàn lưới điện là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành điện lực,đặc biệt là trong những mùa mưa bãoĐể đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân cũng như vận hành lưới điện được an toàn, bước vào mùa mưa bão năm 2015, Điện lực Thanh Ba đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, chủ động ứng phó với mọi tình huống, nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất các thiệt hại do bão lũ gây ra, đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Điện lực Thanh Ba hiện đang quản lý 134 km đường dây 35KV, gần 20km đường dây 6KV; 190km đường dây hạ thế 0,4KV, 24235 công tơ các loại; 1 trạm biến áp trung gian với công suất 1.800 KVA. Do đặc điểm của lưới điện trên địa bàn hầu hết đi qua các khu vực đồi núi, nhiều rừng tràm, bạch đàn, keo, bên cạnh đó với địa hình phức tạp, nhiều đồi, suối chia cắt, đường giao thông đi lại khó khăn. Khi có mưa lớn thường xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khả năng xảy ra sự cố làm đứt dây, nghiêng, đổ cột điện, gây thiệt hại lớn về tài sản của ngành điện, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, vận hành và cung cấp điện phục vụ sản xuất, đời sống và anh ninh trật tự xã hội của địa phương. Việc sử dụng các báo hiệu, băng cảnh báo cáp điện cũng gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, Điện lực Thanh Ba luôn coi việc đảm bảo cung ứng điện thông suốt và an toàn trong mùa mưa bão cho nhân dân trong huyện là nhiệm vụ cấp bách và cần ưu tiên hàng đầu.

Người thọ điện phải được trang bị quần áo, dây an toàn cùng mũ bảo hộ lao động khi phải làm việc trên những cột điện khá là cao và nguy hiểm.

Để chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra do bão lũ, đảm bảo vận hành lưới điện trên địa bàn huyện ổn định, an toàn. Ngay từ đầu mùa mưa bão năm 2015, Điện lực Thanh Ba đã chủ động tham mưu triển khai nhiều giải pháp phòng, chống lụt bão của ngành điện cũng như của UBND huyện Thanh Ba. Theo đó, đơn vị đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão sát với tình hình thực tế của địa phương và đơn vị. Với phương châm “Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” trong đó lấy phòng, tránh là chính, trong ứng phó phải chuẩn bị tốt 4 tại chỗ, đó là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Đồng thời kiện toàn Tiểu ban PCLB năm 2015, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tiểu ban PCLB và TKCN của đơn vị; rà soát, bổ sung, xây dựng hoàn thiện và phê duyệt phương án PCLB và TKCN năm 2015 sát với tình hình thực tế quản lý lưới điện trên địa bàn.

Ban lãnh đạo đơn vị cũng thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc các đội, tổ kiểm tra lại toàn bộ đường dây, các trạm biến áp phân phối, lập kế hoạch nhận vật tư cho công tác PCLB cũng như thúc đẩy việc duy tu, bảo dưỡng đường dây trên địa bàn do đơn vị quản lý nhằm đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn trong mùa mưa lũ. Kết hợp với Ban PCLB huyện, Phòng Công Thương để lập phương án đến tận các hộ sử dụng điện. Cùng với đó, theo sự phân công của Tiểu ban chỉ đạo PCLB, Đội sản xuất 1, 2 - Điện lực Thanh Ba đã ra quân giải phóng hành lang của tất cả các đường dây cao áp trên địa bàn.

Với tinh thần chủ động khắc phục mọi khó khăn, Điện lực Thanh Ba đã và đang thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả phương án PCLB, phấn đấu cao nhất để quản lý, vận hành lưới điện an toàn, đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa mưa bão năm 2015. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện, góp phần giữ vững an ninh, chính trị tại địa phương./.