Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Thong tin ve tieu chuan BS 5423 cho binh chua chay da phat hanh nam 1987

Tiêu chuẩn BS 5423 được phát hành năm 1987 là bản bổ sung và thay thế cho tiêu chuẩn BS 5423: 1980. Bên trong nó bổ sung thêm các tiêu chuẩn cần có của các loại bình chữa cháy thời bấy giờ. Sau đây là vài mô tả về tiêu chuẩn này

Các bình cứu hỏa tại công ty bảo hộ Thiên Bằng

 

Tóm tắt: Đặc điểm kỹ thuật cho các bình chữa cháy xách tay

Trạng thái hiện tại: Thay thế, thu hồi. Ngày phát hành: tháng 05/1987.

Được thay thế bởi: BS EN 3-1: 1996, BS EN 3-2: 1996, BS EN 3-3: 1996, BS EN 3-4: 1996, BS 7867: 1997, BS EN 3-5: 1996, BS 7863: 1996, BS EN 3-6: 1996

Số tiêu chuẩn: BS 5423: 1987

Tiêu đề: Đặc điểm kỹ thuật cho các bình chữa cháy xách tay

Tình trạng hiện nay: Thay thế, Rút

Ngày phát hành: 29 Tháng Năm 1987

Xác nhận ngày: 15 Tháng Mười Hai 1995

Rút ngày: 15 tháng một 1997

Tài liệu tham khảo chéo: BS 341: Part 1, BS 381C, BS 970: Part 1, BS 1449: Part 2, BS 1472, BS 1474, BS 1806, BS 2872, BS 2874, BS 2915, BS 3643, BS 4547, BS 5045: Part 1 , BS 5045: Part 2, BS 5045: Part 3, BS 5252, BS 5306: Part 3, BS 6001: Part 1, BS 6535: Part 1, BS 6535: Part 2, BS 6643: Part 1, BS 3G 100: Phần 2: Phần 3: Phần phụ 3.6, BS G 229, DIN 477

Thay thế bởi    BS EN 3-1: 1996, BS EN 3-2: 1996, BS EN 3-3: 1996, BS EN 3-4: 1996, BS 7867: 1997, BS EN 3-5: 1996, BS 7863: 1996, BS EN 3-6: 1996

Thay thế: BS 5423: 1980, BS M 29: 1967

Sửa đổi bởi:

AMD 5989

AMD 8110

AMD 8585

Dự thảo thay thế bởi: 85/40139 DC92 / 36.415 DC

Mô tả: Bình chữa cháy, di động, thiết bị chữa cháy, bình chữa lửa bằng bột, bình chữa cháy nước, carbon dioxide, halogen hóa hydrocacbon, xà phòng, chữa cháy, linh kiện máy bay, Air kỹ thuật giao thông vận tải, chiết rót, Mật độ, Mass, thiết bị áp lực, Performance, Chân đế, Lưu lượng, Rating , phương pháp lấy mẫu, điều kiện thử nghiệm, thiết bị cảnh báo, thả kiểm tra, thử nghiệm tác động, Hiệu suất thử nghiệm, thiết kế, kiểm tra ăn mòn, kiểm tra áp suất, kiểm tra bám dính cao, thử nghiệm điện, kiểm tra rò rỉ, kiểm tra điện môi có độ bền, dòng chảy đo lường, kiểm tra hệ thống sưởi ấm, thử nghiệm Bend, lửa, kiểm tra lửa, đánh dấu, mã màu, xi lanh khí

ICS: 13.220.10

Tiêu đề ở Pháp: Extincteurs d'Incendie portatifs. Thông số kỹ thuật

Tiêu đề ở Đức: Tragbare Feuerloescher

Ủy ban: FSH / 2

ISBN: 0 580 15845 4

Nhà phát hành: BSI

Định dạng trang: A4

Trang: 40